Daily Archives: november 21, 2013

vil ikke teste p-pillebrukere for blodpropp-mutasjon

Den såkalte Leiden-mutasjonen gjør at blodet koagulerer for mye, og kan gi økt risiko for blodpropp. For kvinner som i tillegg bruker p-piller, kan risikoen øke enda mer. Det har flere ganger vært diskutert om man bør teste kvinner for Leiden-mutasjon før de får p-piller.

VG skrev nylig at myndighetene forsterker p-pilleadvarselen sin, men de mener det ikke er nødvendig å teste alle kvinner som får p-piller for Leiden-mutasjon.

Totalt har rundt åtte prosent av Norges befolkning mutasjonen, men for de aller fleste er den relativt ufarlig.

Mellom 10.000 og 15.000 nordmenn har den farligste versjonen, og er såkalt homozygote.

Det vil si at de har arvet Leiden-mutasjon fra både mor og far.

– De aller fleste er såkalt heterozygote, altså de har fått ett arveanlegg enten fra mor eller far. Dette gir bare en veldig svak økning av risikoen for blodpropp. Men dersom du arver fra begge foreldrene, så er det en annen situasjon. Vi har diskutert om vi må screene for å finne de homozygote, sier Per Morten Sandset, forskningsleder og professor ved OUS.

– Uhyre lite

De som her såkalt homozygote har større risiko for blodpropp enn andre, men Sandset mener ikke det er nødvendig å screene alle for å finne dem med den farligste versjonen.

– Dersom man screenet alle de med Leiden-varianten, så måtte man screene nærmere 1000 av dem for å hindre én blodpropp over fem år. Det er uhyre lite, og da er det veldig mye annet vi kan screene på.

Også legemiddelmyndighetene har vurdert spørsmålet.

– Men både vi og ledende eksperter på blodsykdommer har konkludert med det at å teste ikke er en effektiv strategi. Vi konkluderte også med at det viktigste er å sjekke videre jentene som kan fortelle om blodpropp i nær familie. Hvis det er blodpropp i nær familie så skal jenta testes og i de fleste tilfeller skal de ikke ha kombinasjons-p-piller, sier Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Av dem som får blodpropp, har en tredjedel Leiden-mutasjon.

– De aller fleste med Leiden-mutasjonen og som har brukt p-piller utvikler ikke blodpropp. Det er ikke slik at man nødvendigvis får det, men risikoen er svakt økt hos de med et enkelt arveanlegg og minst 10-50 ganger større ved dobbelt arveanlegg, sier Sandset, og påpeker at mange andre risikofaktorer, blant annet alder og overvekt, også har stor betydning.

– Hvis du har en mor eller far som har hatt blodpropp så er det mange ganger viktigere enn om du har Leiden-mutasjon, sier han.

Mange får ikke blodpropp

Han legger imidlertid til at ikke alle vet om de har blodpropp i familien, og noen har kanskje såpass stort behov for det at de ikke forteller om det.

Heller ikke Ole-Erik Iversen, professor ved klinisk institutt på UiB mener problemet er stort.

– Vi kan regne med at det er rundt 24.000 kvinner som har Leiden-mutasjon og som bruker p-piller. Det er kanskje halvparten av de som får blodpropp som har Leiden-mutasjon. Da kan vi regne oss frem til at 99.8 prosent av de som har Leiden-syndrom og bruker p-piller ikke får blodpropp, sier han til VG.

– Noen har kanskje også et så stort behov for p-piller at de ikke forteller det til legen, slik at de får p-piller likevel. For noen år siden var det en stor debatt om dette, og etter det ble det en endring i praksis. Kvinner som skal starte med p-piller har krav på informasjon om den lille risikoen for blodpropp slik at de kan gjøre et valg.

– Mer treffsikkert å spørre

Heller ikke Ole-Erik Iversen, professor ved klinisk institutt på UiB mener problemet er stort.

– Vi kan regne med at det er rundt 24.000 kvinner som har Leiden-mutasjon og som bruker p-piller. Det er kanskje halvparten av de som får blodpropp som har Leiden-mutasjon. Da kan vi regne oss frem til at 99,8 prosent av de som har Leiden-syndrom og bruker p-piller ikke får blodpropp, sier han til VG.

– Bør man da teste kvinner som begynner på p-piller for Leiden-mutasjon?

– Det å spørre kvinner om noen i familien har hatt blodpropp er mer treffsikkert enn å teste for Leiden-mutasjon. Risikoen er såpass lav at det bare er 0,2 prosent av kvinnene som går på p-piller som dette vil være relevant for. Så sammenlignet med det å krysse gaten eller kjøre bil eller buss, vil det ikke være så relevant. I tillegg skal alle nye tiltak være kostnadseffektive, og dette er ikke kostnadseffektivt. I tillegg så beskytter p-piller mot graviditet, og når man er gravid så er man enda mer utsatt for blodpropp.

Nylig kom det også nye råd mot blodpropp. Rådene kan du lese her.

21 nov 2013

p-piller kan øke risiko for grønn stær

Grønn stær (glaukom) er en av våre vanligste og mest fryktede øyesykdommer. Én til to prosent av befolkningen over 40 år har sykdommen.

Grønn stær er også en av de hyppigste årsakene til at personer blir blinde.

Om man får sykdommen eller ikke kan komme an på om man er arvelig disponert for den, men nå antyder en studie at kvinner som har gått på p-piller i tre år av livet eller mer, kan ha en fordoblet risiko for å få sykdommen.

– Bør screenes

De nesten 3500 amerikanske kvinnene som deltok i studien da de var 40 år eller eldre svarte på om de hadde brukt p-piller, og hvor lenge.

I tillegg fikk de øynene undersøkt. Det var da forskerne oppdaget at de som hadde brukt p-piller i tre år eller lenger, uavhengig av hva slags type p-piller, dobbelt så ofte hadde grønn stær.

Shan Lin er professor i klinisk øyemedisin ved University of California San Fransisco, og ledet studien. Han mener at forskningen framover bør undersøke årsaken til sammenhengen mellom p-pillebruk og grønn stær.

Han mener også at det er grunn til å følge opp kvinner som går på p-piller over lang tid.

– Kvinner som har tatt oral prevensjon i tre år eller mer bør bli screenet for grønn stær og fulgt tett av en øyelege, spesielt hvis de har andre risikofaktorer for å få sykdommen, sier Shan Lin i pressemeldingen.

Spørreundersøkelse

Men denne typen tilbakeskuende studier er ikke regnet for å være den mest robuste forskningen.

Man bør definere en befolkningsgruppe og følge dem over tid for å få fram informasjonen man trenger for å trekke konklusjoner. 

Det er dessuten en svakhet ved tilbakeskuende studier at man belager seg på hukommelsen til deltakerne, fordi det er de som oppgir informasjon om seg selv i et spørreskjema.

Vet ikke hvorfor

Forskerne har altså ikke undersøkt hvordan p-piller kan påvirke risikoen for grønn stær, men fra før finnes studier som tyder på at det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan spille en rolle når sykdommen utvikles, ifølge en pressemelding om funnene.

P-piller inneholder syntetiske hormoner som virker som de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron.

Den nye studien er nylig presentert på det årlige møtet i American Academy of Opthalmology i New Orleans.

Det har ikke lykkes forskning.no å få innsyn i selve studien. I pressemeldingen om den, skriver ikke forskerne om det var andre fellestrekk ved kvinnene som hadde brukt p-piller lenge som kunne forklare hvorfor dobbelt så mange blant dem hadde fått grønn stær.

Andre risikofaktorer enn den genetiske er høy alder, kraftig nærsynthet, øyeskader, betennelse på regnbuehinnen, langvarig kortisonbehandling eller blodtrykkssykdom, ifølge Norsk helseinformatikk.

21 nov 2013