Daily Archives: mars 29, 2014

forebygger ryggsmerter med brosjyre

Kanskje er du en av de som synes det blir litt snaut når legen bare gir deg en resept og en brosjyre om det som feiler deg. Synes du legen bør ta seg ordentlig tid til å forklare brosjyren og medisinene?

Forskere i Finland har funnet ut at det går like greit uten den lange samtalen.

De undersøkte om det at medisinsk personell, personlig og grundig, går gjennom helsebrosjyrer med pasienten, har noen større effekt enn at pasienten leser brosjyren selv.

Studien ble gjennomført ved at 181 skogsarbeidere ble delt inn i to grupper. Alle fikk utdelt, en brosjyre om tiltak som hjelper mot ryggplager. Den ene gruppen fikk en personlig gjennomgang av brosjyren med en sykepleier, mens den andre gruppen kun fikk med seg brosjyren hjem.

I løpet av en fireårsperiode gikk alle deltakerne til normale oppfølgingstimer og svarte på spørreskjemaer i etterkant.

Resultatene var, i følge forsker Jarmo Rantonen, oppsiktsvekkende.

Det var ikke noen vesentlig forskjell på de to gruppene, hverken på sykefravær og helse. Rantonen forventet at forskjellene på de to gruppene skulle være større enn de var, skriver han i en e-post til forskning.no.

Personlig kontakt viktig allikevel

Men Rantonen gjorde også et annet, interessant funn.
For en undergruppe som fra før ikke hadde hatt sykefravær på grunn av sine ryggplager, så hadde en personlig samtale med informasjon en forebyggende effekt på sykefravær gjennom perioden.

– Muntlig informasjon fungerte betydelig bedre enn kun skriftlig informasjon for denne gruppen, skriver Rantonen i e-posten.

Så selv om en personlig gjennomgang av brosjyren med pasientene ikke hadde noen stor effekt, så fremhever forskerne betydningen av personlig kontakt mellom pasient og medisinsk personell.

Kun ryggproblemer?

I Norge har det også kommet en ny studie om pasienters evne til å lese og tilegne seg helseinformasjon.

I en artikkel i det siste nummer av Sykepleien Forskning, skriver forskerne Egil Gabrielsen og Kjersti Lundetræ om voksnes forståelse av slik typen informasjon. De konkluderer med at det er viktig å gi informasjon muntlig.

– I møte med pasienter må helsepersonell være bevisste på at gode leseferdigheter ikke er en selvfølge, og at viktig informasjon også må formidles muntlig, skriver forskerne. 

Studien viser at muntlig informasjon er viktig i alle fall for enkelte grupper, som eldre, arbeidsløse og innvandrere med begrenset leseferdighet.

– Dette gjelder både pakningsvedlegg, medisininstrukser og diverse informasjonsskriv. Klar og enkel kommunikasjon kan gi flere tilgang til informasjon som kan være avgjørende for å ivareta egen helse og å følge opp anbefalt behandling, konkluderer forskerne i artikkelen.

Referanser:

Jarmo Rantonen m.fl: Face-to-face information combined with a booklet versus a
booklet alone for treatment of mild low-back pain: a
randomized controlled trial
, 2014, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 40(2):156-166, doi:10.5271/sjweh.3398

Egil Gabrielsen og Kjersti Lundetræ: Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon? 2014, Sykepleien Forskning, 9(1):26-34
DOI: 10.4220/sykepleienf.2014.0029

29 mar 2014

ny metode mot barnløshet testet på japanske kvinner

Den nye teknikken er nå brukt på mennesker i Japan, men den bygger på muse-forskningen til professor Kui Liu ved Göteborgs universitet.

Han har undersøkt hvordan man kan hjelpe kvinner med primær ovarian insuffisiens (POI), en tilstand der eggene ikke vokser og forblir umodne. Rundt én prosent av kvinner i fruktbar alder rammes av POI.

Forsket på muse-egg

Ved å forske på egg hos mus har professor Lius team avdekket hvordan umodne egg kan behandles for å bli fruktbare.

Det er proteinet som kalles phosphatase and tensin homolog (PTEN) som stanser eggenes vekst og modning.

Ved å hindre PTEN-effekten ved hjelp av et kaliumsalt greide de svenske forskerne å få fart på eggutviklingen slik at de ble fruktbare, og etterhvert fødte musene også velskapte unger.

Fem pasienter ble gravide

Det japanske prosjektet, under ledelse av professor Aaron Hsueh ved Stanford University, har tatt det et skritt videre ved å bruke teknikken på menneske-egg.

Av 27 kvinner som deltok er fem blitt gravide – og en av dem har alt fått en liten gutt, etter 37 ukers graviditet.

Forskerne håper med tid og stunder å kunne hjelpe hver tredje kvinne som behandles til å kunne bli fruktbar.

Rekordraskt til klinisk behandling

– Jeg er svært fornøyd med denne første overgangen fra prekliniske til kliniske undersøkelser, sier professor Kui Liu til forskning.no.

Betydningen av PTEN og signalenzymet P13K, som aktiverer eggutviklingen, ble først påvist av Liu og kolleger i 2008.

– Dette er antagelig et av tilfellene der det har gått fortest i overgangen fra grunnforskning til en vellykket klinisk behandling, sier Liu.

Mens Sverige har et relativt strengt etisk regelverk, har Japans mer liberale lover gjort det enklere for forskere å få tillatelse for å teste metoden på pasienter, påpeker forskeren.

Potensielt nyttig – men kan bli dyrt

Professor Johanne Sundby ved Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, er ekspert på reproduktiv helse og infertilitet. Hun er åpen for at den nye metoden kan bli nyttig.

– POI rammer ikke mange, men metoden kan sikkert brukes for de som har den tilstanden, sier hun.

Men det er sjanse for at teknikken kan bli både dyr og komplisert, tror Sundby.

– Hvor høy fruktbarhet man får, det vil si hvor stor prosent som blir gravid av de som prøver, er ikke så sikkert enda.

Utbredt innen fem år?

– Den største utfordringen som gjenstår er å utvikle teknikken til en rutinemessig behandling som kan utføres i en hvilken som helst sykehusavdeling for obstetrikk og gynekologi. Dette vil kreve en del trening, sier Liu.

Eksperter fra noen av de større IVF-klinikkene har alt tatt turen til Tokyo for å lære den nye teknikken, opplyser han.

– Innen fem år tror jeg vi vil se mange nye barn som blir født med denne nye metoden, også i Europa.

Referanse:

Kui Liu m.fl: The Safe Use of a PTEN Inhibitor for the Activation of Dormant Mouse Primordial Follicles and Generation of Fertilizable Eggs, PLOS One, juni 2012

29 mar 2014