Daily Archives: juni 9, 2014

dataspill gir ikke bedre kirurger

De siste tiårene har andelen av operasjoner med kikkhulls-metoden økt ved norske sykehus. Fordelen med denne formen for kirurgi er at pasienten får mindre arr, smerter og ubehag etter operasjonen og derfor kommer tidligere tilbake i daglig aktivitet.

Kirurg Fredrik Herman Halvorsen ved Oslo Universitetssykehus har nå undersøkt effekten av å trene med datasimulator for kirurger som skal lære seg kikkhulls-kirurgi.

Kikkhulls-simulator

Ulike typer kikkhulls-simulatorer er utviklet de siste årene. Dermed kan kirurger trene på liksom-inngrep før de utfører dette første gang på et levende dyr eller pasient under veiledning. Kirurger også kan testes ved hjelp av øvelser på noen simulatorer.

Halvorsen ville finne ut om slik trening er like god som tradisjonell trening på kikkhulls-kirurgi. 

Konklusjonen i doktoravhandlingen er at datasimulatortrening er like effektivt som tradisjonell trening.

– De to gruppene presterte like godt. Men i motsetning til andre studier, fant jeg at simulatortrening bør kombineres med annen type trening for å gi optimal effekt, sier Halvorsen til forskning.no.

Kan spare griser

Studien viste også at uerfarne kirurger har best nytte av simulator-trening. 

Tradisjonell trening skjer på bedøvde griser. Hensikten med studien er å finne ut om treningen på simulator gir så god effekt at den kan erstatte noe av bruken av griser.

– Målet er å redusere trening på bedøvde griser. Studien bekrefter at simulatortrening er så god at den langt på vei kan erstatte trening på griser, eller ihvertfall begrense den mye, sier Halvorsen.

Dataspill gir ikke fortrinn

Halvorsen ville også teste om erfaring med dataspill i barne- og ungdomsår er en fordel for leger som skal trene på kikkhulls-simulatorer.

– Det har vært fundert på om de som har spilt mye actionpregede dataspill kan ha et fortrinn, fordi de er vant til å bevege en figur i en virtuell verden, enten i 2-dimensjonale eller 3-dimensjonale spill.

Han testet om spillernes grunnferdigheter ga fortrinn når de trente på kikkhullskirurgi på simulator.

Men Halvorsens studie klarte ikke å finne noen forskjell i ferdigheter mellom de som hadde spilt mye dataspill, og de som ikke hadde gjort det. 

– Dataspillerfarne var ikke flinkere på simulatoren enn de andre, så dette ser ikke ut til å påvirke hvor godt de scoret da vi testet dem på datasimulator, forteller Halvorsen.

Tidligere studier har vist en viss nytteeffekt av dataspillerfaring, men dette har vært studier som testet læring og vedlikehold. 

Halvorsens arbeid har medvirket til at datasimulatorer i økende grad er tatt i bruk i grunn-utdanning av norske kirurger.

Referanse:

F. H. Halvorsen, Virtual reality simulation in  laparoscopic surgical education, doktorgradsavhandling, Oslo Universitetssykehus, mai 2014

09 jun 2014