Daily Archives: juli 20, 2014

hjernens «gledesstoff» gir marihuana-misbrukere angst

Det føles herlig når vi spiser yndlingsisen, er sammen med kjæresten eller løper en tur. Det er fordi det frigjøres masse dopamin i hjernen.

Det samme skjer hvis man bruker sentralstimulerende stoffer. Kokain, amfetamin og ecstasy virker oppkvikkende, og forskningen har vist at man blir utadvendt når man tar disse stoffene. Det skyldes alt dopaminet i hjernen.

En studie som nettopp er publisert i tidsskriftet PNAS, viser at marihuanamisbrukere reagerer markant annerledes på dopamin. Det påvirket både atferden deres og lysten til å bruke mer stoff.

Forskerne bak prosjektet mener at debatten om legalisering av cannabis gjør det nødvendig å undersøke hvordan det påvirker hjernen. For selv om det er mange som i dag bruker hasj og marihuana, vet ikke forskerne hvilken effekt det har på hjernen.

Det er første gang forskere har utført en så omfattende undersøkelse av hvordan dopamin påvirker nettopp denne gruppen.

Blir stressede og redde

I den nye studien viste forskerne at marihuanamisbrukere ikke ble like påvirket av dopamin som kontrollgruppen. De ble ikke utadvendte og glade, men derimot rastløse, redde, stressede og irritable.

Belønningssenteret i hjernen ble heller ikke stimulert på samme måte, men avhengigheten av hasj ble økt.

Forskerne testet 24 misbrukere og 24 kontrollpersoner. De bruker bevisst uttrykket «misbruk» (abuse), og ikke «bruk»: De 24 misbrukerne ligger innenfor diagnosehåndbokens definisjoner av misbruk eller avhengighet.

Begge gruppene fikk stoffet ritalin, som brukes til pasienter med ADHD. Det har omtrent den samme effekten som kokain, som øker nivået av dopamin i hjernen.

Misbruk reduserer effekten

Albert Gjedde, som leder Institutt for nevrovitenskap og farmakologi ved Københavns Universitet, mener resultatene stemmer med den kunnskapen forskerne har om stoffmisbrukere.

– Det er en nedsatt dopamineffekt hos stoffmisbrukere generelt. Det nye i studien er at det er marihuanamisbrukere man har undersøkt, sier Gjedde.

– De blir ikke like påvirket av dopamin fordi stoffmisbruket har ført til en reduksjon av hjernens produksjon av dette stoffet. Stoffmisbrukere må bruke mer og mer av stoffet for å oppnå samme høye dopaminnivå som andre, sier han.

– Jo mer avhengige vi er, jo mer skal det til for å få den ønskede virkningen av dopamin. Det gjelder også for folk som er avhengige av andre ting, som mat, sex eller opplevelser som utløser mye dopamin. 

Referanse:

Nora D. Volkow, Gene-Jack Wang, Frank Telang, Joanna S. Fowler, David Alexoff, Jean Logan, Millard Jayne, Christopher Wong, Dardo Tomasi, Decreased dopamine brain reactivity in marijuana abusers is associated with negative emotionality and addiction severity, PNAS (2014), doi: 10.1073/pnas.1411228111

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

20 jul 2014