Daily Archives: juli 25, 2014

unge somaliske jenter vil ha moderne omskjæring

Holdninger til tradisjonell omskjæring er i endring, men det kan se ut til at nye former er i ferd med å erstatte de gamle. 

Stipendiat Ingvild Lunde ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en kvalitativ studie av kampanjer for å stoppe omskjæring i Hargeisa i Somalia. Hun har også undersøkt holdninger en rekke personer har til omskjæring og eventuell oppgivelse av praksisen.

– Under intervjuene kom det frem at alle informantene mener at den tradisjonelle formen for kvinnelig omskjæring, infibulasjon, eller såkalt faraonisk omskjæring, er helseskadelig. Siden de heller ikke anser den omfattende formen for inngrep som religiøst betinget, sier de at de er blitt imot praksisen, sier Lunde.

Hun har intervjuet 22 representanter for organisasjoner som arbeider med kvinnelig kjønnslemlestelse, og 16 enkeltpersoner fra ulike lag i samfunnet.

– I studien er det mye som peker mot at mildere former av omskjæring praktiseres i Hargeisa, sier Lunde.

Nødvendig for å bli gift

Verdens helseorganisasjon har definert fire typer av kvinnelig omskjæring (se faktaboks). I Somalia regner man med at 99 prosent av kvinner og jenter er omskåret, og at 98 prosent av disse har type tre-omskjæring (infibulasjon/faraonisk).

Opphavet for praksisen med å kjønnslemleste jenter er uviss, men er en tradisjon som strekker seg tusenvis av år tilbake og praktiseres både blant muslimer og blant kristne.

Informantene forklarer at det er nødvendig å være omskåret for å få sosial status og kunne bli gift. Skikken er også forbundet med å skulle beskytte og kontrollere jenter og kvinners seksualitet.

Moderne praksis

Mens faraonisk omskjæring er noe informantene nå ofte forbinder med gamledager, ønsker flertallet fortsatt å praktisere sunna, som er et mindre omfattende inngrep. De forklarer at dette er en ny og moderne praksis.

– Religiøse ideer ble brukt av så å si alle informantene for å rettferdiggjøre sunna, samtidig som religion også ble brukt for å slutte med faraonisk omskjæring, som anses som syndig i Islam. En av informantene forklarte også at kvinner eller jenter som har faraonisk omskjæring ofte blir stigmatisert av de yngre jentene som har sunna, sier Lunde.

Kun endring i begrep?

Lunde forklarer at det er uklart hva som ligger i begrepet sunna.

– Informantene beskriver det som alt fra en «prick» i klitoris til de samme formene som faraonisk omskjæring. Det virker også som om alle kampanjene mot omskjæring kun fokuserer på faraonisk omskjæring, og at noen av aktivistene selv støtter sunna. Da dukker spørsmål opp om det vi finner kun er endring i begrepsbruk, og ikke i praksis, sier Lunde.

Hennes klare råd til organisasjoner som jobber med å stoppe omskjæring er at de må tydeliggjøre hva det er de prøver å stoppe: all omskjæring eller bare noen typer?

Referanse:
Lunde, Ingvild Bergom og Mette Sagbakken: Female genital cutting in Hargeisa, Somaliland: is there a move towards less severe forms? Reproductive Health Matters 2014.
 

25 jul 2014

nesten alle voksne tømmer tallerkenen

Hvis du spiser opp stort sett alt du legger på tallerkenen din er du ikke alene.

Voksne spiser i gjennomsnitt opp 92 prosent av maten de har forsynt seg med på tallerkenen sin. 

Det viser en ny studie fra Cornell Universityi USA.

– Hvis du legger det på tallerkenen din, havner det i magen din, sier forsker Brian Wansink. Studien er nylig publisert i International Journal of Obesity. 

Likt i åtte land

Wansink og medforfatter Katherine Abowd Johnson har analysert 1179 kafeteriaer og konkluderte med at vi som regel spiser opp maten vår. Hvis vi forsyner oss med det, vil vi spise det opp, uansett kjønn eller nasjonalitet.

Resultatene var nesten identiske i de åtte landene som var med i studien. Analysene ble gjort i USA, Canada, Frankrike, Taiwan, Korea, Finland og Nederland.

Spesielt vanlige måltider gikk unna, der ble 93 prosent av maten konsumert.

Mest spiser vi når vi ikke blir forstyrret, da havner 97 prosent av tallerkenforet inn i munnen.

Spiser mindre ved avbrytelser

Hvis personene ble distrahert, spiste de opp 89 prosent av maten. Forskerne fant nesten ingen forskjell mellom laboratorie-undersøkelser og analyser ute i felt.

– En del av grunnen til at vi spiser opp det meste av det vi forsyner oss med, er fordi vi er klar over hvor mye vi ønsker i første omgang, sier Johnson.

Forsynte de seg med snacks, var det færre som spise alt. 76 prosent spiste alt de hadde forsynt seg med.

Wansink mener disse funnene kan påvirke personers spiseatferd positivt.

Kan unngå overspising

Han mener studien kan gi helseforskere, overvekts- og ernæringsforskere viktige bidrag til bedre å forstå spiseadferd.

Bare det å vite at du sannsynligvis vil spise opp nesten alt av det du forsyner deg med, kan hjelpe deg å bli mer oppmerksom på passende porsjonsstørrelse, mener han.  

– Neste gang du holder serveringsskjeen, kan du spørre deg selv: – Hvor mye ønsker jeg å spise? Og forsyne deg tilsvarende, sier Wanzink.

Forfatterne mener denne studien kan føre til bedre metoder for å unngå overspising.

4 av ti barn spiser ikke alt

De samme funnene gjelder ikke barn. Analyser av 326 deltakere under 18 år gammel, viste at det gjennomsnittlige barnet spiser bare 59 prosent av hva han eller hun forsyner seg med.

– Dette kan være fordi barn er mindre sikker på om de vil like en bestemt mat, sier Wansink. Han mener uansett dette er gode nyheter for foreldre som er frustrert over at barna deres ikke spiser opp det som er på tallerkenen. 

Wansink er forfatter av den kommende boken Slim by Design, og er professor i markedsføring og leder for Cornell Food and Brand Lab.

Referanse:

B. Wansink og K.A. Johnson. The Clean Plate Club – about 92 % of self served food is eaten. International Journal of Obesity. 

25 jul 2014