Daily Archives: juli 29, 2014

tidligere isolert indianerstamme er smitta av influensa

I slutten av juni tok personer fra en tidligere isolert indianerstamme med tilholdssted i Acre, grenseområdene mellom Brasil og Peru, frivillig kontakt med en gruppe FUNAI (National Indian Foundation)-ansatte.

Dette var første gang siden 1996 at Brasil har hatt offisiell kontakt med en isolert stamme.

Helt uventa var det ikke, flere ganger i juni har landsbybeboerne i dette området av Amazonas meldt om ubudne gjester – omtrent 35 personer fra en ukjent stamme har vært på jakt etter mat og redskaper.

FUNAI sendte dermed ei gruppe eksperter til området– medisinsk personell, antropologer og rådgivere på urbefolkning. 29. juni tok noen personer i urbefolkningsgruppa kontakt med FUNAI-folk.

Potensielt dødelig

Nå melder Science at det leger og antropologer frykta skulle skje faktisk har skjedd – flere av stammefolkene har fått influensa.

Sykdommen, som stort sett bare er irriterende for folk flest, er potensielt dødelig for isolerte stammer – de har ikke immunitet mot den.

De fikk hurtig behandling av medisinsk personell, men stakk så ut i jungelen igjen.

– Vi får bare håpe at alle ble behandla sånn at de ikke tar med seg sykdommen tilbake til stammen sin. Tiden vil vise om det ble reagert fort nok til å unngå en katastrofal epidemi, sier Chris Fagan som er sjef for Upper Amazon Conservancy til Science.

Mellom 1983 og 1985 døde omtrent 60 prosent av Nahua-befolkninga – som fram til da hadde vært isolert – av influensa og kikhoste, ifølge en annen Science-artikkel.

Angrepet utenfra

I Amazonas befinner det seg minst 70 isolerte indianerstammer ifølge FUNAI. Gruppa det her er snakk om skal være en del av en større gruppe med Chitonahua-folk, ifølge Adam Bauer-Goulden, sjef for Rainforest Rescue Coalition i Chicago.

En landsby like ved Xinane-elva, med mellom 40 og 100 personer som forskere tror tilhører Chitonahua-gruppa, ble fotografert fra lufta like sør for området der de tok kontakt.

FUNAI opplyser om at urbefolkninga sier at de har blitt angrepet utenfra, uten å spesifisere noe nærmere.

Survival International sier at brasilianske eksperter tror det er skogsarbeidere og kokainpushere som har beveget seg inn på Chitonahuaenes områder.

De påpeker også at hele stammer har blitt utrydda av influensaepidemier tidligere.

Fiona Watson er forskningsleder ved Survival International, hun sier at det første året med kontakt er ekstremt viktig.

– Det er i denne perioden vi ser de astronomisk høye dødstallene.

29 jul 2014

skiftarbeid øker diabetes-risiko

Det viser en studie utført av forskere ved to kinesiske universiteter. De har analysert 12 studier fra fem land, Japan, Sverige, USA, Belgia og Kina. 

Studien omfatter mer enn 220 000 personer.

Tidligere forskning har påvist sammenheng mellom skiftarbeid og økt risiko for en rekke helseproblemer, som fordøyelsessykdommer, visse kreftformer og hjerte-og karsykdommer. Men om skiftabeid kunne gi diabetes type 2, har hittil ikke vært klart.

Forfatterne trålet derfor gjennom et stort antall vitenskapelige databaser, på jakt etter relevante studier om skiftarbeid og diabetes.

Menn mest utsatt

Forskerne kom frem til at personer med skiftarbeid i snitt hadde ni prosent økt risiko for å utvikle diabetes, sammenlignet med de som jobber vanlig kontortid.

Særlig menn er utsatt. Hos skiftarbeidende menn var diabetes-risikoen 37 prosent høyere.  

Kveldsskift ikke så farlig

De fleste skiftordninger var assosiert med økt risiko for sykdommen, sammenlignet med de som jobber vanlig kontortid.

Unntaket var kveldsskift.

Personer som jobber roterende skift, snarere enn et fast mønster, hadde høyest risiko med 42 prosent høyere enn normalen.

Forstyrrer søvnmønster

Roterende skift vil si at folk jobber ulike deler av en 24 timers syklus på regelmessig basis.

En slik turnus kan gjøre det vanskeligere for folk å venne seg til en regelmessig syklus av søvn og våken tilstand.

Tidligere studier har vist at mangel på søvn, eller dårlig søvnkvalitet, kan forårsake eller forverre insulinresistens, påpeker forfatterne.

Hemmer testosteronet?

Forskerne vet ikke årsaken til at menn ser ut til å være ekstra utsatt. Men det er mulig at skiftarbeid kan forstyrre nivået av testosteron. Tidligere studier har påvist lave nivåer av mannlige hormoner hos personer med diabetes og insulinresistens.

– Nivået av testosteron kontrolleres av den interne klokken i kroppen. Gjentatte forstyrrelser av døgnrytmen kan påvirke denne kontrollen, skriver professor Zuxun Lu.

– Studien viser at menn som arbeider skift, kanskje trenger å bli mer oppmerksomme på mulige helsemessige konsekvenser av sin arbeidsplan, skriver forskerne.

Skiftarbeid og vektøktning

Annen forskning har knyttet skiftarbeid til vektøkning og økt appetitt, som begge er risikofaktorer for diabetes. Skiftarbeid kan også forstyrre kolesterolnivået og blodtrykket.

Forfatterne understreker at de ikke kan trekke noen konklusjoner om direkte årsak og virkning, fordi studien er observerende.

Økende sykdom

Men siden anslagsvis 380 millioner mennesker på verdensbasis anslås å ha type 2 diabetes i 2025, mener forskerne at det kan være av stor betydning for folkehelsen å avdekke faktorer som kan dempe utbredelsen av sykdommen.

Studien ble utført av forskere ved Huazhong University of Science
and Technology og Jiangxi Science and Technology Normal University, Kina.

Referanse:

Suxun Lu m.fl: Shift work and diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies, Occupational and Environmental Medicine, juli 2014

29 jul 2014

du har godt av å slappe av foran tv-en

Ingenting er så avslappende som å slenge seg ned på sofaen etter en stressende arbeidsdag, skru på Netflix og sette i gang en serie-marathon.

Forskere sier til og med at litt dødtid foran skjermen kan være til hjelp mot stress.

Men ironisk nok er det de som stresser mest over det som får minst igjen for å sitte foran TV-en, viser ny studie.

Underholdning mot stress

Flere studier tyder på at underholdende media hjelper oss å håndtere stress. Når man for eksempel ser en episode av Game of Thrones, trekkes bevisstheten vår bort og gir oss mer avstand til virkeligheten.

Vi distraheres og får tid til å slappe av. Dermed blir det enklere å komme seg etter en lang dag på jobb.

– Som et resultat blir man mer opplagt og man får høyere kognitive prestasjoner. I helhet viser dette oss at underholdende media-bruk, som TV og spill, er en gunstig og effektiv mental helbrednings-strategi, skriver Leonard Reinecke i en epost til forskning.no

Reinecke har forsket på hvordan vi håndterer stress gjennom mediabruk. Men i hans nyeste studie viser han at det finnes de av oss som ikke drar fordeler fra sofasittingen.

Viljestyrke og dårlig samvittighet

Reinecke og hans forskerteam har tatt utgangspunkt i en teori som baserer seg på at viljestyrke er en begrenset ressurs som kan brukes opp i løpet av en dag.

Har man en stressende jobb hvor man konstant må bruke viljestyrken for å unngå feil og ta vanskelige avgjørelser, vil det tære på even til å utøve viljestyrke senere på dagen.

Da er ofte TV-en mer fristende, fordi den krever lite og gir enkel glede og avslapning. Men i Reineckes undersøkelser, viste det seg at å bruke medier til avslapning ikke bestandig hadde en god effekt.

Bortkastet tid

I et forsøk med 471 deltakere, kartla Reinecke hvordan forsøkspersonene hadde opplevd arbeidsdagen, hva de følte etter jobb og hvilke typer medier de brukte.

Det viste seg at de som var spesielt slitne etter jobb eller skole, hadde en tendens til å oppleve mediabruken sin som bortkastet tid.

Som konsekvens hadde de dårlig samvittighet for tiden de hadde brukt foran TV-en.

Denne skyldfølelsen reduserte dermed fordelene de kunne ha fått fra et par bekymringsfrie timer med TV.

Slapp av med måte

Altså kan det se ut som om TV-titting er bra for deg, så lenge du ikke sitter med dårlig samvittighet når du ser på.

Men Reinecke understreker at selv om TV kan være en god ressurs mot stress,er det likevel ikke grunn til å parkere foran skjermen for godt.

– Vi begynner å se på mediabruk som en årsak til svekket viljestyrke. Med den konstante tilgangen på smarttelefoner, internett og kommunikasjon, virker det som om det er mer en byrde og en stressfaktor, enn en helbredende ressurs, sier Reinecke i en pressemelding.

– Overdreven mediabruk er selvfølgelig også en årsak for stress. En balansert helbredelsesmeny som kombinerer mediabruk med andre sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter gir optimal velvære, konkluderer han.

Referanse:

Reinecke, Hartmann og Eden (2014) The Guilty Couch Potato: The role of Ego Depletion in Reducin REcovery Through Media Use. Journal of Communication.  

29 jul 2014