Daily Archives: juli 30, 2014

kurerte diabetes type 2 i lovende forsøk på mus

Diabetes er en rask voksende folkesykdom, og det er estimert at det innen 2030 vil være rundt 440 millioner mennesker i verden som lider av sykdommen.

I dag finnes det ingen kur eller effektiv behandling som helt kan fjerne diabetessymptomene. Det jobbes derfor intenst med å finne ny og bedre medisin mot denne sykdommen – og aller helst en kur.

Nå har en gruppe forskere gjort overraskende funn som kan gi nytt håp til diabetesrammede.

Protein med skjult egenskap

Gjennom testing på mus fant forskerne ut at et spesielt protein, som allerede produseres naturlig i kroppen, kan behandle – og til og med reversere, diabetes type 2.

Dette er den vanligste diabetestypen, som rundt 350.000 nordmenn har.

Til tross for at forskerne kun har testet behandlingen på mus, føler de seg sikre på at samme behandling kan benyttes på mennesker. Akkurat det trenger det imidlertid mer forskning til for å få bekreftet.

Proteinet – kalt fibroblast growth factor 1 (FGF1) – spiller allerede en viktig rolle i kroppen vår. Det sørger for både cellevekst og vevsreparasjoner. Men – det kommer vanligvis ikke inn i blodstrømmen vår.

– Hadde ingen anelse

Forskerne fant imidlertid ut at når dette proteinet ble sprøytet inn i en muskel hos overvektig mus med diabetes, og på denne måten kom i kontakt med blodet, ble blodsukkernivået i kroppene deres kraftig redusert. Dette var en effekt som kom svært overraskende på forskerne.

– Vi hadde ingen anelse om at dette molekylet kunne ha denne effekten, sier medforfatter av studien, Michael Downes, ifølge The Verge.

Ved hjelp av en enkelt injeksjon holdt blodsukkeret seg stabilt i to dager, men ikke nok med det; langvarig behandling reverserte også insulin-ufølsomheten – den underliggende fysiologiske årsaken til diabetes-sykdommen.

I praksis var diabetesplagene helt borte, for musene.

Ingen bivirkninger

Ifølge forskningsrapporten, som er publisert i tidsskriftet Nature, skal behandlingen heller ikke ha gitt noen bivirkninger, noe som er et problem med mye av dagens diabetes-medisin.

– Å kontrollere glukose-nivået er et dominerende problem i dagens samfunn. FGF1-proteinet tilbyr en ny metode for å kontrollere glukose på en effektiv og uventet måte, sier hovedforfatter bak studien, Ronald M. Evans.

– Lang vei fra mus til menneske

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, ser positivt på funnene, men tør ikke hoppe i taket enda.

– Denne forskningen er spennende. Imidlertid er det et godt stykke fra mus til mennesker, ofte er det snakk om ti år, sier Allgot til NRK.no.

– Mange forsøk på mus viser også at de ikke gjelder for mennesker. Vi skal absolutt være optimister ved nye funn, men vi må også være realister.

Kostbare komplikasjoner

Allgot er klar på at ny og bedre medisin blir svært viktig i årene som kommer.

– Diabetes type 2 er en stor utfordring i Norge. Sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner i øyne, nyrer, hjerte/kar og føtter. Det er store lidelser knyttet til komplikasjonene og det gir store samfunnskostnader.

Han forteller at 70 prosent av pengene som brukes på diabetes i Norge, går med til behandling av nevnte komplikasjoner.

– Derfor er det meget viktig at behandlingen blir bedre og det utvikles bedre medikamenter, avslutter generalsekretæren.

30 jul 2014

norske barn spiser mye frukt og grønt

Barn over hele Europa spiser langt mindre frukt og grønnsaker enn de bør, viser ferske tall fra EU-undersøkelsen Pro Greens.

Gjennomsnittlig inntak ligger på 220-345 gram hver dag, mens Verdens Helseorganisasjon anbefaler at vi spiser minst 400 gram daglig.

Inntak av frukt og grønnsaker minsker risikoen for hjertesykdommer, slag, diabetes og noen typer kreft.

Over 8000 barn

Den europeiske Pro Greens-undersøkelsen omfattet tilsammen 8158 11-åringer fra 236 skoler, fordelt på ti land rundt om i Europa.

Norske barn havnet på topp med 345 gram frukt og grønt daglig, fulgt av Bulgaria med 320 gram. Finland havnet på sisteplass med 220 gram.

Men den norske plasseringen skyldes mer fruktspising enn knasking av grønnsaker. På grønnsaksfronten var svenske barn best: 60 prosent svarte at de spiser grønnsaker hver dag.

Mer grønnsaker i Sverige

– Vi tror det kommer av våre svenske skolelunsjer – de har gode salatbarer, forklarer Agneta Yngve, koordinator av undersøkelsen og professor i ernæringsfag ved Örebro universitet.

Men likevel er det ikke sunt nok, selv for svenske barn. Alle bør spise minst 200-250 gram grønnsaker for å nå anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon, påpeker hun.

I alle landene i undersøkelsen spiser barn mer frukt enn grønnsaker – trolig fordi barn synes frukt smaker bedre enn grønnsaker, men også fordi frukt er lettere tilgjengelig som knask mellom måltider.

Mer frukt og grønt enn før

I det minste kan norske barns kosthold ha bedret seg litt med årene, hvis man ser på tallene fra undersøkelsen UNGKOST-2000. Den gangen var inntaket av frukt og grønnsaker mye lavere – rundt 250 gram per dag.

– Det anbefales å spise minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag, anbefaler Folkehelseinstituttet i Folkehelserapporten 2014 – men vi voksne går ikke akkurat foran med et godt eksempel.

I den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Norkost 3 fra 2010-11 var det bare en fjerdedel av deltakerne som spiste tilstrekkelig med grønnsaker, frukt, bær og fullkorn til å følge kostrådene.

Jenter spiser sunnere enn gutter

Den europeiske undersøkelsen viser også en kjønnsforskjell i kostholdet.

– Utenom landsforskjellene kan vi se at jenter generelt spiser mer frukt og grønt enn gutter, sier Agneta Yngve.

Denne tendensen var spesielt merkbar blant halvparten av nasjonalitetene – inkludert Sverige, Finland og Island, men ikke like mye i Norge.

– Spørreundersøkelsen viser at det er behov for promoteringsaktiviteter for å øke inntaket av frukt og grønnsaker i denne aldersgruppen, konkluderer forskerne i rapporten.

Referanse:

Fruit and vegetable consumption in a sample of 11-year-old children in ten European countries – the PRO GREENS cross-sectional survey

Pro Greens nettsted

30 jul 2014