Daily Archives: august 13, 2014

nesten halvparten av asylsøkergutter sliter med psyken

Mange mindreårige asylsøkergutter som kommer alene til Norge har store psykiske problemer.

– Dette må vi vite om og forholde oss til, sier forsker Marianne Jakobsen.

Hun er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, og har gjennomført en studie av den psykiske helsen til et utvalg enslige mindreårige asylsøkergutter som kom til Norge mellom 2009 og 2011.

Psykisk syke

Tilsammen kom det 406 gutter mellom 15 og 18 år til Norge i den valgte perioden.

160 av disse ble diagnostisert gjennom kliniske intervjuer omtrent fire måneder etter ankomst til Norge. Det viste seg at hele 42 prosent hadde minst én psykiatrisk diagnose.

– De kliniske intervjuene viser at guttene er betydelig belastet psykisk. Dette er syke barn, og flere trengte akutt behandling, forteller Jakobsen.

Hun sier videre at det alvorlige i dette er at guttene som deltok i studien ikke hadde oppsøkt hjelp for problemene sine, men var regnet som friske barn.

– Dette var ikke et klinisk utvalg, men et gjennomsnittlig utvalg enslige, mindreårige asylsøkere, sier Jakobsen.

Krigstraumer

Over 16 prosent av guttene hadde ulike depressive lidelser, 10 prosent hadde angstlidelser og rundt hver tredje slet med posttraumatiske stresslidelser (PTSD).

– Hovedproblemet for disse guttene var gjenopplevelser av traumatiske hendelser og dårlig søvn. Dette kommer på toppen av belastningen det er å være asylsøker med en usikker fremtid, sier Jakobsen.

Guttene kom i hovedsak fra Somalia og Afghanistan. Godt over halvparten av dem var farløse og over 20 prosent hadde mistet begge foreldrene sine.

Halvparten hadde opplevd krigshandlinger, og vært vitne til vold mot andre. Rundt åtte av ti hadde også opplevd psykisk mishandling og følt seg truet på livet.

Revurdere mottaks- og boforhold

Jakobsen sier det er viktig å være klar over hva asylsøkerne har opplevd tidligere i livet og hvordan det påvirker den psykiske helsen deres.

Hun mener at man bør vurdere om helsetilbudet og den generelle omsorgen som tilbys barna i mottak er god nok, også til å hindre at barna blir sykere.

– Selv om ikke alle nødvendigvis var akutt behandlingstrengende, så vet vi at de aller fleste blir sykere over tid dersom de ikke får behandling, sier Jakobsen.

– Sannsynligvis vil over halvparten få opphold i Norge. De skal integreres og det bør være i samfunnets interesse at disse ungdommene får behandling slik at de kan fungere i fellesskapet og delta i skole og jobb.

Referanse:

Jakobsen M., Demott M. A. M., Heir T. Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum-Seeking Adolescents in Norway, in Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health. Juni 2014. Doi:  10.2174/1745017901410010053

13 aug 2014

forskere avslører bruce lees berømte triks

Hvis du trenger å imponere folk, burde du lære å utføre the one-inch punch.

Slaget som den legendariske skuespilleren og kampsportutøveren Bruce Lee gjorde berømt på 1960-tallet går ut på å smadre en planke med neven fra et par centimeters avstand.

Koordinasjon er alt

Selv om det kreves rå muskelstyrke å kunne utføre et slikt slag, er det ikke det viktigste.

– Muskelfibre dikterer ikke koordinasjon. Koordinasjon og timing er de essensielle faktorene bak slike bevegelser, forklarer Jessica Rose, professor i biomekanikk ved Stanford University, til popularmechanics.com.

Slår med hele kroppen

Selv om Bruce Lees utførelse av slaget varer under et sekund, er det mange faser i selve bevegelsen, og de inkluderer de fleste delene av kroppen. Derfor er koordinasjon og timing helt avgjørende.

Jessica Rose forklarer hva som egentlig skjer i de millisekundene der Bruce Lee går fra å stå stille med hånden et par centimeter fra planken, til ham har knust den.

– Han strekker først ut beina i en eksplosiv bevegelse. Det forsterker farten han svinger hoften med, noe som tvinger skulderen, og dermed hånden, fremover, sier Rose og legger til at Lee trekker knyttneven raskt tilbake, etter at den får kontakt med planken, for å komprimere kraften i slaget.

Alt må times presist

Til dere som tenker at det er enkelt å:

  • strekke beina
  • svinge hoften
  • skyve skulderen frem og
  • slå i løpet av et par millisekunder

er det ikke annet å si enn: Det er fint med selvtillit! Det er imidlertid ikke nok.

Grunnen til at Bruce Lee pulveriserer planken, er nemlig at han avløser hver fase med den neste på akkurat det tidspunktet da akselerasjonen har nådd toppunktet.

Det vil si at han først begynner å svinge hoften når beinas utstrekning har nådd den maksimale farten. Og det er derfor han treffer planken med så voldsom kraft.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

13 aug 2014