– svimle får ikke hjelpen de trenger

– Om du blir rammet av svimmelhet, påvirker det hele livskvaliteten. Mange med svimmelhet blir redde og slutter å være aktive. Da er det viktig å få hjelp og ikke vente i årevis med å bli undersøkt og utredet, sier forsker og fysioterapeut Anne-Lise Tamber ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har i sin doktorgrad sett nærmere på hvordan livskvaliteten kan endre seg ved langvarig svimmelhet.

Nærmere 30 prosent av den voksne befolkningen er plaget av uspesifisert svimmelhet, viste Helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 (HUBRO).

Folk med stive skuldre og vond nakke er oftest svimle, men også andre diagnoser og bruk av medikamenter kan gi svimmelhet. 

– Disse pasientene får ofte ikke den hjelpen de trenger, sier forskeren. 

Ond sirkel

Ved hjelp av en norsk versjon av selvrapporteringsskjemaet Dizziness Handicap Inventory har hun fanget opp pasientenes endringer i livskvalitet over tid.

Rundt 100 personer svarte på spørreskjemaet. Svarene ga innsikt i hvordan svimmelheten virker på livskvaliteten deres, ulike grader av plager, men også bedring hos pasientene.

– Noen av pasientene trenger hjelp for å komme ut av en ond sirkel, og fysioterapeuter kan spille en viktig rolle for å komme i gang med spesifikke øvelser og trening. Ved å utfordre svimmelheten og være mer aktiv, kan balansen og koordinasjonen bli bedre, og svimmelheten reduseres, sier Tamber.

Gir bedre behandling

I studiet konkluderer Tamber med at omfattende undersøkelser av personer med langvarig svimmelhet kan gi informasjon om endringer på ulike områder som er nyttige både for pasienter og behandlere.

Gjennom en 18 måneders oppfølging av cirka 60 personer med svimmelhet, viste deltakerne bedret funksjon på flere områder: Symptomer, viktige aktiviteter, funksjon i arbeids- og hverdagsliv, livskvalitet, generell helsestatus, syn og balanse.

– Personer med langvarig svimmelhet kan derfor ha nytte av omfattende undersøkelser ved flere og ulike spørreskjema og tester som kan gi informasjon om endringer på ulike funksjonsområder, sier Tamber. 

Referanse: 

Anne-Lise Tamber: Persons with dizziness: Symptoms, functional ability and quality of life, Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo.

 

 

 

Leave a Comment