Rødt kjøtt spiser mer for å øke risikoen for diabetes

Ifølge en studie utført av Harvard University i USA vil økt inntak av rødt kjøtt øke risikoen for diabetes.

Harvard University gjennomførte en undersøkelse av tre grupper mennesker under studien. Den første gruppen besto av 26 357 menn i alderen 40-75, som var medisinsk-relaterte yrker annet enn leger, den andre og tredje gruppen var 48 709 og 74 077 kvinner i alderen 22-55 for kvinnelige sykepleiere.

Undersøkelsen registrerer inntaket av rødt kjøtt ved hjelp av selvregistrering. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år for å undersøke endringer i inntaket av rødt kjøtt (mer, mindre og uendret). Den lange undersøkelsestiden var 12-16 år. I prosessen ble 7540 tilfeller av diabetes bekreftet.

Blandt dem, sammenlignet med risikoen for diabetes i gruppen etter 4 års inntak, «legg til en liten til middels mengde (ca 12,8-42,5 gram per dag)» Risikoen for utbrudd økte med 1,21 ganger, og risikoen for diabetes i gruppen økte med 1,48 ganger ved å øke mengden moderat til stor (mer enn 42,5 gram per dag). Hvis dette resultatet er basert på en gruppe med mindre rødt kjøttinntak, blir resultatene tydeligere. Hvis en gruppe øker fra ikke mer enn 24,3 gram rødt kjøtt per dag til mer enn 85 gram rødt kjøtt per dag, øker risikoen for å utvikle diabetes med 1,99 ganger i forhold til gruppen som ikke har samme inntak.

Studien antyder at økt risiko for diabetes i populasjoner med økt rødt kjøttinntak delvis skyldes økt kroppsvekt på grunn av økt rødt kjøtt, men ikke all økning i kroppsvekt.

På den annen side er dataene om risiko for diabetes etter 4 års reduksjon av rødt inntak innenfor feilmarginen, men når sporingsresultatene stiger til 12-16 år, vil det bli funnet & ldquo; Til en moderat gruppe (ca. 12,8-42,5 gram per dag) er risikoen for diabetes 0,95 ganger lavere, og risikoen for å utvikle en moderat til stor mengde (mer enn 42,5 gram per dag) reduseres. Det var 0.86 ganger originalen. Imidlertid er de 0.86 dataene utenfor toleranse og derfor ikke nøyaktige.

Forskerne sa at alle studiene hittil har vært knyttet til høyt inntak av rødt kjøtt og risikoen for diabetes, og denne studien er en faset studie som fokuserer på rødt kjøtt. Forbindelsen mellom endringen og risikoen for å utvikle diabetes er også den første studien på dette området.

Samtidig sa forskerne at i samme fireårige undersøkelsesperiode vil økt inntak av rødt kjøtt øke risikoen for diabetes betydelig, men reduksjonen av rødt kjøttinntak har ingen signifikant reduksjon i risikoen for diabetes. . Den dypere forbindelsen mellom rødt kjøtt og risikoen for diabetes krever mer grundig forskning.

Leave a Comment