AIDS-relaterte sykdommer

AIDS er et syndrom, noe som betyr at det er karakterisert ved en rekke ulike forhold. Disse inkluderer opportunistiske infeksjoner, sløse syndrom, malignitet (kreft) og nevrologiske problemer. Fremskreden HIV-sykdom

AIDS-relaterte forhold vises i HIV-positive mennesker når HIV har ført til tap av celle-mediert immunitet, immunsystemets evne til å bekjempe infeksjoner. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention, skjer dette når en persons CD4 (en type celle smittet av HIV) celletall faller under 200 per kubikk milliliter blod.
Opportunistiske infeksjoner

tap av celle-mediert immunitet betyr at personer med AIDS utvikler sykdom (eller mer alvorlig sykdom) fra infeksjoner som ikke påvirker mennesker med sunt immunforsvar, og disse kalles opportunistiske infeksjoner, eller OIS. Vanlige OIS inkluderer: toksoplasmose (en hjerne infeksjon forårsaket av parasitter), trost (en muntlig sopp), Pneumocystis lungebetennelse, herpesvirus, tuberkulose og malaria
Wasting Syndrome
.

AIDS sløse syndrom er en tilstand som fører til alvorlig vekttap, samt svakhet og feber. Wasting er en direkte effekt av HIV-sykdom, men bivirkninger (kvalme, oppkast, diaré) av enkelte legemidler som brukes til å behandle HIV-sykdom også bidra til å sløse.
Kreft

Mange krefttyper er assosiert med AIDS. Disse inkluderer livmorhalskreft, lymfomer (kreft i lymfe-celler rettet mot HIV) og Kaposis sarkom. Kaposis sarkom er en hudkreft som presenterer som lilla lesjoner og som er forårsaket av opportunistisk infeksjon med humant herpesvirus-8.
Nevrologiske tilstander

AIDS kan også ha en innvirkning på det sentrale nervesystemet. De viktigste av disse forholdene er AIDS demens kompleks, noe som kan påvirke kognisjon, motorikk og atferd.

helse

· Tips for kjøp Fitness og utstyr Machines 
· Hvordan unngå Medicare Gap 
· Slik unngår Utvikling av en Hallux valgus 
· Slik håndterer Dementia Care hjemme 
· Hvordan finne Scar revisjon kirurgi Eksperter 
· Back Pain Øvelser for å lindre ryggsmerter Naturally 
· Hvor å Feilfri Latex hansker 
· Hva er HGH brukes til? 
· South Beach Diet Retningslinjer 
· Hvordan du samhandler med en politimann