Fjerning Metoder for Svoveldioksid og hydrogensulfid

Svoveldioksid og hydrogensulfid er svovel-baserte kjemiske gasser produsert både gjennom naturlige og industrielle prosesser. Høye nivåer av begge gasser antas å bidra til en rekke helse-og miljøspørsmål. Det finnes tiltak du kan ta for å bidra til å redusere og fjerne disse gassene fra hjemmet og større miljø. Om Svoveldioksid

Svoveldioksid (SO2) er fargeløs og skadelige med en kraftig lukt og kan være tilstede som enten en væske eller gass. Opprettet i naturen gjennom vulkansk aktivitet, er det oftest produsert gjennom behandling av fossilt brensel i industri og kraft kapasiteter. The Environmental Protection Agency (EPA) klassifiserer svoveldioksid som en "svært reaktive" gass og har utviklet bransjestandarder for å dempe mengden gass slippes ut i atmosfæren. Svoveldioksid er effekter varierer fra produksjon av sur nedbør til individuelle respiratoriske plager. Imidlertid er svoveldioksyd ikke alle bad, i små nivåer den kjemiske brukes som en frukt konserveringsmiddel og faktisk forekommer naturlig i kroppen, med den gjennomsnittlige menneskelige legeme som inneholder et gjennomsnitt av 1000 mg per dag. Kroppen er utstyrt med enzymer som kan bryte ned den kjemiske, men for mye av den kjemiske fortsatt kan ha bivirkninger.
Om hydrogensulfid

Skapt gjennom forringelse av svovel-består proteiner, er hydrogensulfid (H2S) naturlig finnes i vulkanske og naturlige gasser, råolje olje, varme kilder, dyr og menneskelig avfall, og som et biprodukt av svovel bakterier. Hydrogensulfid er også produsert i løpet av industriell bearbeiding operasjoner inkludert kloakkrenseanlegg, matvareindustrien og oljeraffinerier. Preget av sin råtne egg-type lukt, hydrogensulfid påvirker ulike kroppens systemer med lavt nivå eksponering resulterer i kortsiktige luftveisproblemer, nedsatt appetitt, svimmelhet og hodepine, og i høye konsentrasjoner fører til døden.


Fjerne Svoveldioksid med Calcium Oxide

Neutralizing gjennom å endre den kjemiske bygging av svoveldioksid er ett alternativ for å fjerne gass fra industri-og kraftanlegg utslipp. Eksperimenter som illustrerer effekten av å kombinere svoveldioksyd med soda kalk, som består av kalsiumoksid og natriumhydroksyd, har vist seg å være effektive i å konvertere svoveldioksyd inn i kalsium-sulfid. Omdannelsen oppstår på grunn av reaksjonen av svoveldioksyd til kalsiumoksyd, ikke bare ved å forandre den kjemiske kompositt, men også å redusere trykket til gassen.
Fjerning Svoveldioksid med Skrubbere

Brukes i fjerning av gass partikler fra industrielle skorsteiner, scrubbere arbeide for å fjerne svoveldioksid og andre gasser før de slippes ut i miljøet. Ikke-regenererende og regenererende vaskere benyttes for å fjerne svoveldioksyd, med partiklene fjernet av den regenerative scrubber resirkuleres til brukbare materialer. Den vanligste formen for skrubberen benyttes til svoveldioksid fjerning er den ikke-regenerative våtskrubber, som suger avgassene med vann slurry og kalkstein. I likhet med soda kalk kombinasjonen angitt ovenfor, endrer denne prosess den kjemiske forbindelsen og skaper kalsiumsulfat, også kjent som gips, som deretter kastes eller resirkuleres som tapet eller gjødsel. En annen scrubber fremgangsmåten anvender et regenererende skrubber som kombinerer natriumsulfitt med det svoveldioksyd som resulterer i natriumbisulfitt. Den natriumbisulfitt blir deretter redusert til natriumsulfitt og svovel ved hjelp av alkali, med det svovel som blir brukt til å lage svovelsyre.
Fjerning av hydrogensulfid fra drikkevann

Hydrogensulfid i drikkevann er ikke en uvanlig hendelse og ofte har ingen dårlig helse-effekter, men kan påvirke smak og lukt samt korrodere husholdningsartikler. Mens varmtvannsberedere kan noen ganger være den skyldige på grunn av innsetting av en magnesium stang under produksjon som er ment å beskytte varmeren mot forringelse, kan naturlige forekomster av svovel bakterier i vannet også være å klandre. Disse bakteriene mate på svovel i stein, jord og råtnende planter, og hydrogensulfid er biproduktet. Det er tre effektive metoder for å fjerne hydrogensulfid fra drikkevann som inkluderer klorering, lufting og karbon filtre. Klorering innbefatter tilsetning av en liten mengde av klor til vannsystemet som deretter omdanner hydrogensulfid til svovel-gule partikler som deretter blir filtrert ut. Lufting involverer tilsetning av komprimert luft inn i vannsystemet også resulterer i omdannelsen av kjemikaliet som gult svovel. Kullfiltre er mest effektive med bare mindre mengder hydrogensulfid, som hydrogensulfid må tas opp av filtrene.
Fjerne hydrogensulfid med trykksatt oksidering

Brukes i fjerning av hydrogensulfid fra brønnvann, konverterer trykksatt oksydasjon hydrogensulfidet inn i vann og svovel gjennom anvendelse av høyt trykk oksygen. Når oksygenet kommer i kontakt med hydrogensulfid i vannet, skaper en oksygen kjemisk reaksjon som resulterer i nedbryting av hydrogensulfidet i hydrogen og svovel, med hydrogenet gre med oksygen for å lage vann. En spole pumper oksygen inn i godt vann og som reaksjon finner sted, vil de resterende svovel skifte til bunnen av brønnen tank.

helse

· Hvordan unngå Forward hodet holdning når du arbeider ved en pult 
· Hvordan handle som en seende Guide for en blind person 
· Hva er årsakene til Nakke-og Jaw Pain ? 
· Hvordan bli kvitt åreknuter hjelp av naturlig rettsmidler 
· Prostatakreft fjerning bivirkninger 
· Hvordan er edelgass benyttet 
· Slik lindrer menstruasjonssmerter med trening 
· Fem store Management Techniques å slå stress og spenninger 
· Narkotika Gjennom Online Apotek trygt eller ikke 
· Hva er RCRA avfall?