Obligatorisk Testing kreves for å bli en plastisk kirurg

Plastiske kirurger gi en rekke kosmetiske og rekonstruktiv kirurgi tjenester, fra body sculpting til ganespalte reparasjon. Veien til å bli en plastisk kirurg er lang og krever mange år med trening og testing. Videregående

Det første skrittet til å bli noen form for lege er å oppgradere videregående skole med gode karakterer og høye poengsummer på enten sikkerhet Test, eller SAT, eller inntakskontoret College Test eller ACT. Disse standardiserte tester består av matematikk og verbale seksjoner, samt et essay. Begge er akseptert av college innleggelser boards.
College

Det neste skrittet til å bli en lege er å gjøre det bra på college og gikk ut med høye karakterer, relevante utenomfaglige aktiviteter og høy score på Medical College Opptak Test, eller MCAT. MCAT tester kunnskap om biologiske fag, naturvitenskap og verbal evne i tillegg til en skriftlig essay. Ti poeng for hver av de tre delene, noe som åpner for en total poengsum på 30 år. Den skriftlige essay er gitt en bokstavkarakter. En score på 26 eller høyere regnes som svært konkurransedyktig.
Medical School

Sammen med bestått kurs undersøkelser og kliniske rotasjoner, de to første delene av Norge States Medical Licensing Examination, eller USMLE, må tas. Kjent som USMLE I og II, blir de tatt etter det andre og tredje året av medisinstudiet henholdsvis. De tester kunnskap om grunnleggende fag, klinisk kunnskap og evnen til å utføre en enkel diagnostisk undersøkelse og gi en differensial diagnose.
Post-Graduate Training

Etter medisinsk skole, plastiske kirurger må gjennomgå seks til ni år med bosted og fellesskap trening. Dette inkluderer å ta USMLE III, som er nødvendig for sertifisering og lisens til å praktisere. Den tester videre kliniske ferdigheter som forventes av en nyere medisinsk skole utdannet.

helse

· Hvordan få en FreeStyle blodsukkermåler for Free 
· Virkningene av å ta for mange vitaminer 
· Lett å lære teknikken for Ending angst eller panikkanfall 
· Definisjon av klinisk depresjon 
· Hvordan få en Liver Transplant Evaluering 
· HACCP Training for Meat 
· Grow Taller 4 Idiotene Ebook gjennomgang Grow Taller Naturligvis 
· Matvarer som forårsaker gass i Babies 
· Master Lemon Cleanse Diet 
· Slik håndterer Dry Eye Syndrome