Læringsstiler i Toddlers

Identifying læringsstiler bidrar til å utvikle en strategi for å best hjelpe din pjokk lære. Fra leketøy valg til aktiviteter, vil den type eleven din pjokk er påvirke hva de tar bort fra lekene de leker med og aktiviteter de deltar i. Småbarn er tenkt å passe inn i en hoved type læring stil. De mest anerkjente stiler er "lyttere", "tittere" og "movers". Lyttere

Nyter eventyrstund, snakker og lytter til andre alle indikatorer på en pjokk med en "lytter" læringsstil. Lytterne er tilpasset lyder. De liker å snakke og lytte til stemmer og musikk. Smårollinger i denne kategorien vanligvis snakke tidlig og legge ordforråd raskt. De ser frem til historien tid og lytte til musikk, så oppmuntre aktiviteter som gjør at småbarn å lytte eller snakke som de lærer. En aktivitet du kan gjøre daglig er snakk om daglige hendelser du har planlagt, eller hva du og hun gjorde i løpet av dagen.
Lookers

Småbarn som ofte fiksert på lyse farger og en rekke former er sannsynligvis "skuere." De liker å se på objekter og studere former og farger. De har en god hukommelse og ofte godt å huske plasseringer av ting de legger bort eller ansikter av mennesker de ser ofte. For småbarn som er "tittere", bruker aktiviteter som krever hånd-øye-koordinasjon og la dem leke med en rekke materialer. For eksempel gi "looker" en firkant, trekant og sirkulære objekt og be dem fortelle deg hva forme hver enkelt er.
Movers

Crawling, vandring, klatring og andre konstant bevegelse er indikasjoner på en "mover". De med denne læringsstil typisk oppnå motoriske milepæler tidligere enn forventet, slik som krypende eller vandre ved tidlig alder. De kan ikke liker å sitte på ett sted i lengre tid, men i stedet foretrekker å være på farten. Koordinering og tillit er sentrale kjennetegn ved "movers". Se etter aktiviteter som tillater dem å bevege seg rundt, som sport eller friluftsliv.
Kombinasjon
p Det er mulig at småbarn bruker en kombinasjon av læringsstiler. Ikke alle pjokk passer inn i en bestemt kategori, og overlapping mellom stilene oppstår så det er viktig å oppmuntre alle aspekter av læringsprosessen. Nøkkelen er å finne hvilken type barnet fleste rykk og jobbe derfra. Den kan variere for hver dag, eller til og med tidspunktet på dagen. You "mover" kan bli en "lytter" før sengetid, så dra nytte av den tiden til å lese. Det handler om å anerkjenne behovene til småbarn basert på hennes handlinger.

Mor og barn

· Anbefalt lengde av tid til Breastfeed
· Tile & Grout Home Care Steam Sanitizer
· Hvordan håndtere et barn som ikke vil holde hendene for å Himself
· Hvor Ikke for å forsterke negativ atferd Med Kids
· Hvordan sette en barnehage Room Into Centers
· Foreldre og barn om Field Trips
· Viktige Barrierer til cloud Adoption
· Hvordan holde mine Bangs ut av ansiktet mitt uten å bruke Hairspray
· Gullkalven Crafts
· Hvordan forberede en New Oak Hardwood Stair Tread