Aktiviteter for å lære bokstaver og Punctuation

Writing har liten betydning hvis leseren ikke er i stand til å skjelne tonen i den skriftlige meldingen eller fortelle når en setning begynner og en annen slutter. Blant annet skiller kapitalisering setninger og fremhever egennavn og navn. Tegnsetting hjelper leseren å forstå følelser og følelser bak uttalelsene. Aktiviteter undervisning kapitalisering og tegnsetting hjelpe elevene å forstå at riktig bruk av både er viktig slik kommunikasjon ikke er hindret eller misforstått. Bokstaver og tegnsetting Regneark

Regneark gi studentene trening i å finne og rette bokstaver og tegnsetting problemer. De også hjelpe elevene å forstå at korrekt kapitalisering og tegnsetting hjelpe folk å kommunisere effektivt med hverandre. Skriv en serie korte avsnitt som krever hovedsteder og tegnsetting, bare kjøre alle sammen setninger. Først, spør elevene å prøve å lese avsnittene høyt. Sekund, be dem om å rette opp avsnittene for å gjøre dem readable.For eksempel kan et avsnitt lyder som følger: "når amber gikk i parken hunden hennes begynte å bjeffe hun så opp og gispet oh no det er en hest løper løpsk hva som kan Jeg vet at hun brukte sin celle og såkalte nødsituasjon det er en hest løper løpsk jeg skrånende fange den og ikke kan løpe unna hjelpe "Diskuter forskjellen at riktig tegnsetting og kapitalisering gjør til effektiv kommunikasjon.
store bokstaver og tegnsetting Spill

spille spill for å skape et morsomt læringsmiljø. Del elevene inn i lag. På brettet skrive ut en serie med setninger som alle kjører sammen. Lag løfte hendene for å være den første til å foreslå endringer. En riktig gjetning gir det laget et poeng. Det laget med flest poeng vinner. Be hvert lag å komme opp med fire setninger uten enten store bokstaver eller skilletegn. I sin tur, skriver hvert lag sine setninger i styret for de andre lagene å korrigere. Det laget som gjør den beste jobben gjør rettelser vinner. Dette spillet kan ende på en uavgjort.
End setningen

forklare forskjellen mellom de tre typer setninger. Fortelle uttalelser, spørsmål spør og utrop avslører spenning og følelser. På papir eller styret, liste en rekke setninger. Gjør setningene personlige for elevene. La ut skilletegn. For eksempel: "Er Sara i denne klassen", "Robert har på seg en blå skjorte" og "Emergency i klasserommet 219 Kom med en gang." La elevene legge inn tegnsetting. Noen uttalelser endres avhengig av tegnsetting. Legg noen setninger som kan tolkes mer enn én måte og diskutere situasjoner som ville endre hvordan setningen er forstått avhengig ending skilletegn.
Gjøre det virkelig

med yngre barn, bruker en velkjent klassiske historien for denne aktiviteten, med voksne barn, må du bruke en historie fra en avis. Omskrive historien utelate bokstaver og tegnsetting. Be elevene lese den nye versjonen. Uten riktig bokstaver og tegnsetting dette kan være vanskelig. Nå, enten som en klasse eller på individuelle oppgaver, legge inn riktig bokstaver og tegnsetting. Elevene kan finne sine versjoner avviker fra den trykte versjonen. Diskuter om forskjellene stammer fra feil redigering eller fra hvordan eleven oppfatter uttalelsen. Snakke om viktigheten, spesielt for en nyhetsartikkel, i å få store bokstaver og tegnsetting riktig.

Mor og barn

· Familierom Aktiviteter i Palm Desert
· Kaleidoscope Games for Kids
· Kulturelle Art Aktiviteter for Kids
· Hvordan overvåke et Babyens vekt Gain
· Jeg flashet BIOS og likevel få en dårlig BIOS Sjekksum Error
· Anbefalt lengde av tid til Breastfeed
· Kan en Ex Wife Få mer Child Support hvis mannen gifter seg på nytt og den nye …
· Telefon-og Tablet Apps for sommeren Fun
· Ting for Par å gjøre i Stillwater, er Oklahoma
· Hvordan å ha et nært forhold til din Family