Lesestrategier for barn med moderate Disabilities

Children med moderate funksjonshemminger kan slite langs lesing spekteret. De kan ha problemer med å gjenkjenne ord, samt forstå lesestoff. Lærere og foreldre kan bruke en rekke strategier som hjelper barna lære å lese og lese godt. Fonetikk basert strategi

fonetikk tilnærming innebærer å knytte lyder med vokaler, konsonanter og bokstavkombinasjoner. Barn som bruker denne metoden lære å kombinere ord elementer for å uttale ord. Blant de strategiene er analogi fonetikk, innebygd fonetikk, fonetikk gjennom staving og syntetiske fonetikk. Ifølge National Reading Panel, forbedrer syntetisk fonetikk ordgjenkjenning og tekstbehandling hos barn med nedsatt funksjonsevne. Syntetisk fonetikk innebærer å lære barn hvordan de skal danne gjenkjennelige ord fra klingende brev ut og deretter blande lydene.
Forståelse Strategi

Når barn lærer å gjenkjenne ord, kan de ha problemer med leseforståelse. Lærere kan ansette flere strategier for å hjelpe en lære-funksjonshemmet barn forstå teksten. Lærere er utstyrt med strategier som hjelper barn med å finne ord mønstre og gjenkjenne viktigste ideene i lesing deres. Disse strategiene ofte innebære avhør, noe som gjør lesing-relaterte oppgaver mer håndterlig, utdype informasjonen i teksten og gir en skillset eller verktøykasse som vil hjelpe barna til å forstå deres lesestoff. Barn med nedsatt funksjonsevne nytte av å arbeide i små grupper innstillinger som involverer en lærer.
Multisensorisk Strategi

Studenter med moderate nedsatt funksjonsevne kan ha nytte av multisensorisk tilnærming til lesing . Som navnet antyder, innebærer denne strategien å lære barn å lese ved hjelp av mer enn én metode. Barn som bruker denne strategien lære å lese ved å spore bokstaver, se, skrive og lytte. Den multisensorisk metoden gir økt læringsutbytte, samt styrke barnas hukommelse, ifølge LD Online. Denne metoden kan støtte andre lesestrategier som fonetikk instruksjon.
Linguistic "Whole Language" Strategi

Noen barn med moderat nedsatt funksjonsevne lærer å lese ved hjelp av det språklige, eller hele språket, lesing strategi. Teorien bak denne strategien er at barn skal lære å lese på samme måte som de lærte å snakke. Denne metoden ikke bryte ned ord i individuelle deler og lyder. Istedenfor barn lærer ord som deler av en helhet språk. Med denne tilnærmingen, lærere understreke lesing. Nye ord blir introdusert i historier som engasjerer barna. Barn bruker sin kreativitet til å anerkjenne nye ord og utlede mening i sammenheng.

Mor og barn

· Ting å gjøre med barn i Ft. Worth, Texas
· 80s Tema Parties
· Hvordan lage en Handmade Pitcher Fra Clay
· Hva er Infant Creeping? 
· Hvordan lage en utskriftsvennlig kupong Kids kan Give
· Sivil Status & Barnas Success
· Hva står COB etter i en e-post? 
· Fysiske aktiviteter for Mobile Infants
· Hvordan bruke MATLAB til å løse en lineær programmering Problem
· Fysiske læringsmål for Toddlers