Smog Hazards å People

Anyone som bor i Los Angeles, California, kan fortelle deg at smog er ikke hyggelig, men sant innvirkning, både fysisk og økonomisk, er bare å bli forstått. Det finnes to typer av tåke: London og Los Angeles. The London typen er et resultat av forbrenning av fossile brensler, som produserer svoveldioksid og ozon og kombinerer med tåke. I LA er smog et resultat av samspillet mellom sollys, temperatur inversjon og bil eksos. Begge typer heve utallige helsemessige bekymringer. Lung Cancer

En 23 år lang studie utgitt i mars 2009 "New England Journal of Medicine" antyder at langvarig eksponering for smog betydelig øker risikoen for å dø av lungekreft. Michael Jerrett, professor i miljø helsefag ved Universitetet i California, Berkeley, ledet studien, som var den første til å koble kronisk eksponering for ozon, en velkjent vanlig forurensende, med risiko for død. Studien så på 450 000 personer over en 23-årsperiode, og konkluderte med at nesten 20 prosent av dødsfallene i i høy ozon områder kan spores tilbake til vanlige forurensing.
Respiratory Plager

Smog kan forverre eksisterende respiratoriske plager som akutt bronkitt, lungebetennelse og astma. Det kan produsere hoste, kortpustethet og tetthet i brystet. Det forsterker en astmatisk følsomhet for allergener. Fine partikler kan trenge gjennom lungene og forstyrre luftveiene, økt astma symptomer og sykehusinnleggelser.
Diabetes

A 2010 studie utført av Barnas Hospital i Boston viste en sammenheng mellom smog forurensning og forekomsten av diabetes. Studien konkluderte med at jo høyere nivå av forurensning, jo mer sannsynlig er folk i dette området var å utvikle sykdommen. Studien ble justert for andre mulige variabler som fedme, etnisitet, antall fast-food kjeder og mosjon. Sykehusets Studien ble hjulpet av Centers for Disease Control and Prevention og Environmental Protection Agency.
Economic Impact

Smog er ikke bare skadelig for mennesker fysisk, tar det en økonomisk toll også. En studie fra 2006 ved California State Fullerton avdekket at smog i San Joaquin Valley koste California $ 3.2 milliarder. Ca $ 3 milliarder kroner knyttet til 460 smog dødsfall, sammen med kostnadene ved sykehusinnleggelser og skole-og arbeidsdag tap. Studien, ledet av Jane Hall, professor i økonomi og co-direktør ved Institutt for økonomiske og miljømessige studier ved Cal State Fullerton, hevder at hvis ozon og partikler ble redusert, ville staten spare mer enn $ 3 milliarder ved å redusere skolen fravær og forekomst av astma angrep og akutt bronkitt. I 1999 viste en kanadisk studie smog kostnaden landets byer rundt 10 milliarder dollar årlig, ifølge Environment Canada.

helse

· Hva Frukt og grønnsaker bør du spise for å hindre Tynning Hair? 
· Årsaker til hårtap hos kvinner 
· Slik Dekorer en boks til å se ut som en Monster
· Behandling av Isjias 
· Grunner til hvorfor du bør slutte å røyke for å unngå kronisk obstruktiv lu…
· Riktig måter av treningen Pet Mus 
· Teeth Whitening motivasjon til å gi opp røyking 
· Gjør det beste av de erfarne Calgary tannlege i ditt område 
· Vekttap Rutinemessig 
· Høreapparater: Hvordan velge den beste for deg