hvordan å skifte en dør foran på en Maytag oppvaskmaskin

Døren foran på Maytag oppvaskmaskinen er faktisk den ytre panel av døren. Når du bytter dør foran på grunn av skade, må du fjerne den indre dørpanelet fra døren. Du kan kjøpe nye dørpaneler direkte fra Maytag for oppvaskmaskinen. Du må gi dem modellnummeret på oppvaskmaskinen. Du kan finne modellnummeret på innsiden høyre kant av oppvaskmaskinens kabinett. Maytag bruker Torx skruer for å feste panelene sammen så nå er et godt tidspunkt å investere i et sett med Torx-driverne hvis du ikke allerede eier dem.

Du trenger:
Torx sjåføren satt
. Phillips skrutrekker.
Tørt håndkle.
1/8-tomme dowel stang, 12 inches lang.


en.
Slå av strømbryteren til Maytag oppvaskmaskinen. Åpne døren til oppvaskmaskinen og ta ut de 11 Torx skruene på sidene og toppen av det indre dørpanelet med en Torx driver.
To.
Løft opp på indre dørpanelet for å skille den indre panelet fra den ytre panelet. Koble ledninger fra indre dørpanelet og ventilen og dispenser vask motorer. Det vil være to små ledningsnett som du kan trekke rett ut med fingrene. Sett den indre panelet ut av veien.
Tre.
Løft døren til halvåpen posisjon og ta ut skruene som fester foten av kontrollpanelet kretskortet til innsiden av ytre panel med en Phillips skrutrekker. Legg kretskortet inne i oppvaskmaskinen på et tørt håndkle.
Fire.
Hold døren helt åpen, og setter inn 1/8-tommers dowel stangen inn i hullet på et av dørhengslene . Dette vil holde døren åpen når du er ferdig med å fjerne dørpanelet fra hengslene.
Fem.
Koble skruene som fester kontrollpanelet til den ytre panel med en Phillips skrutrekker. Skyv kontrollpanelet av ytre panelet og legge panel på innsiden av oppvaskmaskinen.
6.
Fjern de to skruene på hver side av frontpanelet som fester panelet til hengsler med en Phillips skrutrekker. Skyv den ytre døren fronten av hengslene.
7.
Skyv den nye ytre panelet over døren hengslene og fest panelet med festeskruene. Plasser kontrollpanelet over den ytre panel og fest med festeskruene.
8.
Trekk dowel stang ut av hengslene hullet og lukk døren halvveis. Sett kretskortet til kontrollpanelet og sikre styret til innsiden av den ytre panel med festeskruene.
9.
Plasser indre dørpanelet på plass og koble de to ledningene seletøy. Sikre den indre panelet til ytre panel med torx skruer. Lukk døren og slå på strømbryteren til oppvaskmaskinen.

Tips og advarsler


  Koble alltid strømmen fra apparater før du prøver noen reparasjoner.

sykdom

· online house rengjøring tips
· hvordan du rengjør en Mohawk Andora faller teppet
· hvordan du velger kurvmøbler
· hvordan gjøre skateboard hyller
· hvordan å drepe veggedyr effektivt
· hvor å endre en bosch oppvaskmaskin motor
· hvor å bevare bambus møbler
· hvordan få hunden urinen ut av tepper og pad
· hvordan gjøre skolen cubbies
· hvordan å lage en sengegavl